Skip to main content

DADES X DONES X DIGITAL

Les tecnologies digitals han crescut des de fa dues dècades. Les tecnologies digitals han revolucionat i transformat la societat en què avui vivim de diferents maneres, però sobretot han canviat la manera en què ens relacionem social i laboralment.

Les empreses també s'han vist afectades per aquest creixement de les noves tecnologies digitals. El mercat laboral actual s'ha hagut d'adaptar a l'era digital, per això, és important comprendre i analitzar el mercat laboral digital actual des d'una perspectiva de gènere per a poder analitzar les desigualtats que persisteixen en el mercat laboral digital. Sobretot, poder analitzar la persistència de la bretxa digital de gènere.

Aquest espai pretén aportar dades obertes sobre les presències i absències de les dones en l'àmbit digital en diversos aspectes: usos d'internet, estudis o presència en el sector.

El portal web conté en els següents apartats de dades:

L'ús d'Internet ha crescut en les últimes dues dècades de manera exponencial. Avui dia hi ha multitud d'accions, tasques i activitats que no és necessari fer de manera presencial. Internet ha facilitat i fet més àgil aquest tipus de tasques, com per exemple, realitzar la compra a través de plataformes en línia, demanar cita al metge o consultar historials mèdics, fer formacions a distància, etc.

Tanmateix, l'ús d'Internet ha canviat la manera que tenim de relacionar-nos, com per exemple, l'ús que li donem a les xarxes socials, les vídeotrucades amb familiars i amistats, o l'ús del correu electrònic per a qüestions professionals i personals, alhora que comprem i venem qualsevol producte o servei de manera virtual.

Aquestes noves possibilitats han canviat la manera en què tenim de relacionar-nos i no estan exemptes d'una bretxa digital de gènere. És a dir, dones i homes fan ús d'Internet per a finalitats diferents.

 

 

 

 

Bretxa Digital de gènere

Evolució Bretxa Digital usos agrupats

Bretxa Digital de Gènere. Usos Internet

La primera gran bretxa digital que podem observar en l'ús d'Internet és un major percentatge de dones respecte a els homes a l'hora de buscar informació sobre temes de salut (12,8 punts) seguit de consultar una cita médica a través de plataformes en línia (7,2 punts) i comunicar-se amb monitors i filles/us en el sector educatiu (6,3 punts).

 

La segona gran bretxa digital, destaquen un major ús d'Internet per part dels homes en activitats com: jugar o descarregar jocs (0,7 punts), utilitzar espais d'emmagatzematge a Internet (6,4 punts) i vendre béns o serveis (4,4 punts).
L'ús d'Internet que realitzen homes i dones està marcat fortament per estereotips de gènere presents en dones i homes.

 

Les dones fan un major ús d'Internet per la cura dels altres, com hem vist amb temes de salut i educació; mentre que els homes, fan un ús d'Internet amb un sentit més lúdic, destinat a l'oci propi, allunyat de les responsabilitats familiars i de cures en la família.

Bretxa Digital Per Usos-Tipus

En aquest gràfic es reflecteix el percentatge de persones usuàries d'Internet en els últims tres mesos per tipus d'activitat realitzada (2020).


S'han agrupat els usos en les següents categories per a tenir una visió més àmplia de la diferència entre homes i dones en l'ús d'Internet:

 

Activitat realitzada

Tipus

Utilitzar un espai de almacenamiento en Internet

Enmagatzematge

Utilitzar Banca electrònica

Banca electrònica

Buscar informació sobre béns o serveis

Béns o serveis

Vendre bienes o servicios

Béns o serveis

Comunicar-se amb monitors o alumnes utilitzant portals o llocs web educatius

Educació fills

Realitzar algun curs en línia (o parcialment en línia)

Formació

Utilitzar material d'aprenentatge en línia que no sigui un curs complet en línia

Formació

Llegir notícies, periòdics o revistes d'actualitat en línia

Oci

Escoltar música (emesa per Internet o en streaming) o descarregar música

Oci

Veure programes emesos per Internet (en directe o en diferit) de canals de televisió

Oci

Veure pel·lícules o vídeos sota demanda d'empreses comercials

Oci

Veure continguts de vídeo de llocs per a compartir

Oci

Jugar o descarregar jocs

Oci

Penjar continguts propis (text, fotos, música, vídeos, programari, etc.) en una pàgina web per a ser

Oci

Realitzar apostes en línia per dispositius mòbils o fixos en salons de joc o similar

Oci

Rebre o enviar correu electrònic

Xarxes socials

Telefonar o realitzar videotrucades a través d'Internet

Xarxes socials

Participar en xarxes socials (amb un perfil d'usuari)

Xarxes socials

Usar missatgeria instantània

Xarxes social

Buscar informació sobre temes de salut

Salut

Concertar una cita amb un metge a través d'una pàgina web o d'una app de mòbil

Salut

Accedir a arxius personals de salut

Salut

Accedir a altres serveis de salut en línia en lloc d'anar a l'hospital

Salut

En aquest gràfic s'agrupen les diferents accions d'ús d'Internet per categories, perquè d'una manera més intuïtiva puguem visualitzar la bretxa digital en l'ús d'Internet. Podem observar clarament dos extrems oposats: una tendència de l'ús d'Internet de les dones a l'àmbit de la cura de la família: salut, educació fills i filles. Enfront de l'ús digital per part dels homes principalment a l'oci.

Bretxa Digital gènere per nivell d'habilitat digital

%usuàries TIC per habilitat digital

El nivell d'habilitats digitals es considera la combinació d'activitats realitzades i coneixements informàtics. Les dades utilitzades per a aquesta visualització són les persones usuàries dels últims tres mesos per nivell d'habilitats digitals i sexe. Any 2019

En l'anàlisi de les habilitats digitals, podem observar que les dones tenen un menor coneixement d'habilitats digitals, en concret el 56,82% no tenen habilitats digitals i el 52% té habilitats digitals baixes. En canvi, els homes tenen un major percentatge en habilitats digitals bàsiques (50,46%) i avançades (51,7%). Només en les habilitats digitals bàsiques, baixes i avançada hi ha gairebé equilibro entre homes i dones.

Segregació horitzontal

Segregació horitzontal. Presència dones en àmbits tecnològic - científic

 

 

Pes dels sectors d'activitat tecnològics

El sector de la informació i comunicacions destaca pel seu major pes, seguit del sector de programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica.

Persones Ocupades àmbit Digital per sexe i àmbit d'activitat

El sector tecnològic comprèn 4 grans àrees d'ocupabilitat com són el sector de la Informació i Comunicacions, el sector les Telecomunicacions, el sector de la Informació i el sector de la Programació i activitats relacionades.

En els gràfics es pot observar que la participació de les dones en el sector tecnològic és minoritària, sobretot, en el sector de les telecomunicacions, programació i activitats relacionades i informació i comunicacions. No tant en el sector de serveis d'informació, on les dones representen el 45% de la plantilla.

L'ocupació de les dones en els 4 sectors d'activitat les dones tenen un pes bastant menor.

El sector amb menor percentatge de dones entre el total de persones que presten servei en el sector de Programació i Serveis relacionats se situa entorn del 27%, 46 punts per sota dels homes.

El segon sector amb menor percentatge de dones entre el total de persones que presten serveis en el sector de les Telecomunicacions se situa entorn del 31%, 60 punts per sota dels homes.

El tercer sector amb menor percentatge de dones en el total de persones que presten servei en el sector d'Informació i Comunicacions se situa entorn del 32%, 36 punts per sota dels homes.

Finalment, el percentatge que representen les dones entre el total de persones que presten serveis en el sector de Serveis de la Informació se situa entorn del 46%, tan sols 9 punts per sota dels homes, sent aquest sector el de major igualtat.

Persones Ocupades tecnològic/tècnic per sexe i sector d'activitat - comparativa

En aquest gràfic podem observar la ocupabilitat de dones i homes en el sector tecnològic/tècnic per sexe i sector d'activitat.

Es pot observar una major ocupabilitat entre les activitats d'informació i comunicacions, seguida de programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica i serveis tècnics d'arquitectura, respecte a la resta d'activitats.

En manera general, els homes tenen una presència majoritària en totes les àrees d'activitat del sector digital. A excepció dels sectors de recerca i desenvolupament, fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics i serveis d'informació hi ha un equilibri en la presència de dones i homes. Encara que aquests sectors tenen un pes molt baix en el conjunt del sector digital.

Les dones presents en els àmbits tecnològic-tècnic estan majoritàriament en l'àrea d'Informació i comunicacions, atès que és l'activitat digital amb major ocupabilitat dins del sector digital.

Dones emprenedores de l'àmbit Digital

Tecnologies base emprenedores digitals

En aquest gràfic s'analitzen els resultats d'una enquesta a emprenedores digitals de la comunitat WStartupC (WStart up Community16) i altres captades per xarxes socials, associacions d'inversió i acceleradores de corporacions i mailings conjunts amb l'Institut de les Dones a totes les universitats, centres d'I+D+I i centres d'emprenedoria.

Les empreses digitals amb tecnologies que estan contribuint a la transformació digital de la nostra societat fundades per dones són empreses que operen en una àmplia varietat de sectors, des de blockchain, robotització, drons, IoT, realitat virtual etc. Existeix un pes destacat d'empreses dedicades a Intel·ligència Artificial (21%), Big Data (19%) i Aplicacions Web (10%) seguides per Blockchain, Robotización i Desenvolupament de Programari amb un 6% cadascuna.

Anys d'experiència professional en el momento d'emprendre dones àmbit Digital

En aquest gràfic es visualitzen els anys d'experiència professional de les dones en el moment d'emprendre en l'àmbit digital.


Les dones emprenen el seu projecte professional en el sector digital, en un 29% dels casos, amb 11 i 15 anys d'experiència professional en el sector digital abans d'iniciar el seu propi projecte. Només el 4% de les dones emprenen el seu projecte professional en l'àmbit digital amb 0 experiència en el sector digital, mentre que el 24% ho fa amb 1 a 5 anys d'experiència.

Estudis STEM

Presència de dones en estudios d l'àmbit STEM: Ciència, Tecnologia, Enginyeria y Matemàtiques.

Persones Graduades STEM per sexe 1-2grau

La presència de dones en àmbits científics i tècnics es manté estable al llarg del temps. Només destaca la presència de dones graduades en ciències de la salut (70,80% en el curs 2019-2020) enfront d'una presència minoritària en altres àmbits com a enginyeries o ciències.

Persones Graduades STEM per sexe-màster

A Espanya en el curs 2019-2020, el percentatge de dones graduades en ciències de la salut en estudis de màster era molt superior als homes (72,47%).

La presència de dones en àmbits científics i tècnics es manté estable al llarg del temps. Destaca la baixa presència en “ingenieria i agricultura” per sota de 5.000 dones graduades cada curs.

Persones Graduades STEM per sexe-doctorat

A Espanya en el curs 2019-2020, el percentatge de dones graduades en ciències de la salut en estudis de doctorat era molt superior als homes (62,15%).

 

La presència de dones en àmbits científics i tècnics es manté estable al llarg del temps.

Dones Graduades TIC Europa

Espanya es troba en una posició mitjana baixa respecte de la resta de països europeus. Els valors d'Espanya estan dues dècimes per sota de la mitjana, amb un 0,5% de graduades en TIC.

A Espanya, la diferència de gènere respecte als homes és de 3 punts percentuals, superior a la mitjana europea (2,2 punts percentuals).

Empreses que ocupen dones especialistes TIC

S'estudien les empreses que ocupen dones especialistes TIC d'Espanya amb almenys el 10% però menys del 25% de dones especialistes TIC.