Skip to main content

DADES X DONES X DIGITAL

Les tecnologies digitals han transformat la societat en què avui vivim de diferents maneres, ha impactat en la manera en què ens relacionem socialmente, l'accés a la informació, la feina, i els productes i serveis que es produeixen i com es produeixen.  

 

El mercat laboral actual s'ha hagut d'adaptar a l'era digital, per això, és important comprendre i analitzar el mercat laboral digital actual des d'una perspectiva feminista per a poder analitzar les desigualtats que persisteixen en el mercat laboral digital. Sobretot, poder analitzar la persistència de la bretxa digital de gènere.

 

Aquest espai pretén aportar dades obertes sobre les presències i absències de les dones en l'àmbit digital en diversos aspectes: usos d'internet, estudis o presència en el sector, i també vol aportar informació sobre les oportunitats laborals existents  arran del creixement del sector digital i llocs de treballs de perfils digitals.

 

El portal web conté en els següents apartats de dades

Bretxa Digital de gènere

Evolució Bretxa Digital usos

Bretxa Digital de Gènere. Usos Internet

La primera gran bretxa digital que podem observar en l'ús d'Internet és un major percentatge de dones respecte als homes a l'hora de buscar informació sobre temes de salut (12,8 punts) seguit de consultar una cita mèdica a través de plataformes en línia (7,2 punts) i comunicar-se amb monitors i fills i filles en el sector educatiu (6,3 punts).

La segona gran bretxa digital, destaquen un major ús d'Internet per part dels homes en activitats com: jugar o descarregar jocs (0,7 punts), utilitzar espais d'emmagatzematge a Internet (6,4 punts) i vendre béns o serveis (4,4 punts).L'ús d'Internet que realitzen homes i dones està marcat fortament per estereotips de gènere presents en dones i homes.

Les dones fan un major ús d'Internet per la cura dels altres, com hem vist amb temes de salut i educació; mentre que els homes, fan un ús d'Internet amb un sentit més lúdic, destinat a l'oci propi, allunyat de les responsabilitats familiars i de cures en la família.

Bretxa Digital de gènere: Usos d’internet per tipus agrupats

 

 Aquesta visualizació es reflecteix el percentatge de persones usuàries d'Internet en els últims tres mesos per tipus d'activitat acomplida (2020).

S'han agrupat els usos en les següents categories per a tenir una visió més àmplia de la diferència entre homes i dones en l'ús d'Internet:

 

Tipo 

 • Actividad realizada

Béns o serveis

 • Buscar informació sobre béns o serveis
 • Vendre béns o serveis

Emmagatzematge

 • Utilitzar un espai demmagatzematge a Internet

Oci

 • Llegir notícies, períodics o revistes d’actualitat online.
 • Escoltar música (emitida per internet o en streaming) o descarregar música. 
 • Veure programes emesos per internet (o en directe o en diferit) de canals de televisió. 
 • Veure pel·lícules o vídeos sota demanda d’empreses comercials. 
 • Veure continguts de vídeo de llocs per compartir. 
 • Jugar o descarregar jocs
 • Penjar continguts propis (textos, fotos, música, vídeos, software, etc.) en una pàgina web. 
 • Realitzar apostes online per a dispositius mòvils o fixes en salons de joc o similars. 

 • Xarxes socials

 • Telefonejar o realitzar videotrucades a travès d’internet. 
 • Participar en xarxes socials (amb un perfil d’usuari).
 • Utilitzar missatgeria instantànea. 

 • Salut

 • Buscar informació sobre temes de salut. 
 • Concretar una cita amb un metge a través d’úna pàgina web o d’una app mòvil. 
 • Accedir a arxius personals de salut.
 • Accedir a altres serveis de salut online en lloc d’anar a l’hospital. 

Formació

 • Utilizar material d’aprenentatge online que no sigui un curs complet online. 

Educació fills

 • Comunicar-se amb montiros o alumnes utilitzant portals o llocs web educatius. 

Banca electrònica

 • Utilitzar Banca electrònica

 

En aquesta visualització s'agrupen les diferents accions d'ús d'Internet per categories, perquè d'una manera més intuïtiva puguem visualitzar la bretxa digital en l'ús d'Internet. Podem observar clarament dos extrems oposats: una tendència de l'ús d'Internet de les dones a l'àmbit de la cura de la família: salut, educació, fills i filles. Enfront de l'ús digital per part dels homes principalment a l'oci.

 

Habilitats digitals de les dones usuàries TIC

%usuàries TIC per habilitat digital

Presentem una anàlisi detallat de les habilitats digitals de dones i homes en el context de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Les dades revelen que a la categoria de "Sense habilitats", les dones mostren un lleuger desavantatge amb un 2,6% en comparació del 2,2% dels homes. Tot i això, a mesura que avancem en les categories d'habilitats, observem una inclinació cap als homes en habilitats limitades i reduïdes, encara que la bretxa no és significativa.

Cal destacar que les dones superen lleugerament els homes a la categoria d'"Habilitat baixa", amb un 16% davant el 14,9%. Tot i això, la diferència es minimitza en les categories d'"Habilitat bàsica" i "Habilitat avançada", on els homes tenen lleugerament majors percentatges.

Segregació horitzontal

Segregació horizontal. Presència de dones en àmbits tecnològics - científics

Pes de l’ocupació als sectors digitals en el conjunt de l’ocupació

Aquesta visualització il·lustra el pes relatiu de l'ocupació en sectors digitals dins del panorama laboral durant el segon trimestre del 2023. En general, les dades mostren que tant els homes com les dones tenen una presència significativa en aquests sectors, si bé amb diferències en les proporcions ocupacionals .

 

Al sector de "Serveis d'informació", observem una presència molt baixa tant per a homes com per a dones, cadascun representant el 0,1% del conjunt d'ocupació. En contrast, a "Programació, consultoria i altres", els homes tenen una participació més gran amb el 0,7%, mentre que les dones representen el 0,4%.

En l'àmbit de les "Telecomunicacions", els homes tenen una presència notablement més gran que les dones, representant el 3% davant l'1,3% respectivament. Aquesta diferència també es reflecteix en la categoria d'“Informació i comunicacions”, on els homes representen el 4,6% en comparació del 2,4% de les dones.

Persones ocupades en l'àmbit digital

Aquesta visualització presenta una representació clara de la distribució de persones ocupades en l'àmbit digital, desglossades per sexe i sector d'activitat. És evident que als sectors de "Telecomunicacions", "Serveis d'informació", "Informació i comunicacions", i "Programació, consultoria i altres", els homes superen sobre manera les dones en termes d'ocupació.

 

Al sector de "Telecomunicacions", els homes constitueixen aproximadament el 68,84% de les persones ocupades, mentre que les dones representen el 31,16%. Similarment, a "Serveis d'informació", la presència masculina és significativament més gran, amb un 54,34% davant el 45,66% de les dones.

 

A la categoria d'"Informació i comunicacions", veiem un patró similar, on els homes ocupen al voltant del 67,98% de les posicions, en comparació del 32,02% de les dones. Finalment, en l'àmbit de "Programació, consultoria i altres", els homes lideren amb un 72,76%, deixant les dones amb el 27,24%.

Comparativa d'homes i dones ocupades en àrees del sector tecnològic

Presentem la distribució de persones ocupades dins del sector digital,  agrupades per subsector i diferenciades per sexe . Les dades mostren una marcada disparitat entre homes i dones en aquests sectors.

En l'àmbit d'“Informació i comunicació”, els homes ocupen un nombre significativament més gran de posicions, amb 426,900 en comparació amb les 201,100 ocupades per dones. Similarment, a "Programació, consultoria i altres", la bretxa és notable, amb 250,300 homes i 93,700 dones.

Al subsector de "Telecomunicacions", els homes també tenen una presència major, amb 90,800 ocupats, davant de les 41,100 dones. A la "Fabricació de productes informàtics", encara que la diferència és menor, els homes ocupen més llocs amb 17,600 comparats amb els 16,600 ocupats per dones.

A "Serveis d'informació", la discrepància és menor, però encara hi ha una diferència, amb 9,400 homes i 7,900 dones ocupades.

Dones emprenedores de l’àmbit digital

Dones emprenedores

En aquesta visualització s'analitzen els resultats d'una enquesta a emprenedores digitals de la comunitat WStartupC (WStart up Community16) i altres captades per xarxes socials, associacions d'inversió i acceleradores de corporacions i mailings conjunts amb l'Institut de les Dones a totes les universitats, centres d'I+D+I i centres d'emprenedoria.


Les empreses digitals amb tecnologies que estan contribuint a la transformació digital de la nostra societat fundada per dones són empreses que operen en una àmplia varietat de sectors, des de blockchain, robotització, drons, IoT, realitat virtual, etc. Existeix un pes destacat d'empreses dedicades a intel·ligència artificial (21%), Big Data (19%) i Aplicacions Web (10%) seguides per Blockchain, Robotitzacions i Desenvolupament de Programari amb un 6% cadascuna.

 

Experiència professional en el moment d’emprendre de les dones en l’àmbit digital

En aquesta visaulizació es mostren els anys d'experiència professional de les dones en el moment d'emprendre en l'àmbit digital.

Les dones emprenen el seu projecte professional en el sector digital, en un 29% dels casos, amb 11 i 15 anys d'experiència professional en el sector digital abans d'iniciar el seu propi projecte. Només el 4% de les dones emprenen el seu projecte professional en l'àmbit digital amb 0 experiències en el sector digital, mentre que el 24% ho fa amb 1 a 5 anys d'experiència.

Estudis STEM

Presència de dones en estudis de l’àmbit STEM: Ciència, Tecnologia, enginyeria i Matemàtiques.

Persones graduades en STEM en Grau Universitari

La presència de dones en àmbits científics i tècnics es manté estable al llarg del temps. Només destaca la presència de dones graduades en ciències de la salut (70,80% en el curs 2019-2020) enfront d'una presència minoritària en l'àmbit de la enginyeria. 

Si mires el conjunt de l’àmbit STEM on son minoritaries es en enginyeria i arquitectura.

Persones graduades en STEM en Màster Oficial

A Espanya en el curs 2019-2020, el percentatge de dones graduades en ciències de la salut en estudis de màster era molt superior als homes (72,47%).

La presència de dones en àmbits científics i tècnics es manté estable al llarg del temps. Destaca la baixa presència en “ingenieria i agricultura” per sota de 5.000 dones graduades cada curs.

Persones graduades en STEM en Doctorat

A Espanya en el curs 2019-2020, el percentatge de dones graduades en enginyeria és molt minoritari. No obstant, si ho comparem amb les dones que fan estudis de grau i màster en aquesta àrea, la presència de dones fent un doctorat aumenta.  

 

Dones graduades en el sector TIC a Europa

Espanya es troba en una posició mitjana baixa respecte de la resta de països europeus. Els valors d'Espanya estan dues dècimes per sota de la mitjana, amb un 0,5% de graduades en TIC.

A Espanya, la diferència de gènere respecte als homes és de 3 punts percentuals, superior a la mitjana europea (2,2 punts percentuals).

Empreses que ocupen dones especialistes TIC

S'estudien les empreses que ocupen dones especialistes TIC d'Espanya amb almenys el 10% però menys del 25% de dones especialistes TIC.

NOVES OPORTUNITATS LABORALS

Àmbit digital amb més persones contractades

La visualització representa l'evolució de les persones contractades a l'àmbit digital en comparació amb el total de persones contractades en altres sectors al llarg de diversos anys.


S'observa un creixement constant en el nombre de persones contractades al sector digital des del 2017 fins al 2023 el segon trimestre. El 2017 T1, es van comptabilitzar 690.000 persones contractades a l'àmbit digital, mentre que el 2023 T2, aquest nombre s'ha incrementat a 999,400, marcant un augment significatiu al llarg d'aquests anys.
En comparar el sector digital amb altres sectors, es destaca que el 2017 T1 representava una proporció menor en comparació amb els sectors d'Indústries i altres, i Professionals, tècnics i serveis. Tot i això, a mesura que avança el temps, el sector digital ha experimentat un creixement constant i ha tancat la bretxa amb aquests sectors en termes de persones contractades.


En el darrer període registrat, 2023 T2, el sector digital s'ubica en una posició significativa en termes de persones contractades, mostrant el seu creixement i rellevància al mercat laboral. Aquest creixement progressiu al sector digital reflecteix una tendència en ascens i suggereix un canvi en la dinàmica laboral cap a activitats relacionades amb la tecnologia i la digitalització a l'economia actual.


Aquest canvi en l'enfocament del mercat laboral pot estar oferint més oportunitats per a les dones, particularment en aquelles àrees on han estat infrarepresentades.

Aquesta visualització traça l'evolució anual dels llocs de treball a l'àmbit digital en diferents subsectors. Les dades revelen tendències interessants en la distribució de llocs de treball al llarg de diversos anys.

Al subsector de "Tecnologies de la informació", veiem un creixement constant en la proporció de llocs de treball des del 2017 fins al 2022, passant del 73,94% al 78,98%. Aquest augment sostingut indica un creixement constant de treball en aquest àmbit.

Contràriament, a "Comunicacions", observem una disminució progressiva en la proporció de llocs de treball des del 2017 fins al 2022, baixant de l'11,86% al 9,21%. 

A "Continguts digitals", la proporció de llocs de treball ha mostrat fluctuacions menors al llarg dels anys, amb un lleuger descens el 2022 al 6,97% després d'un augment el 2021.

El subsector de "Telecomunicacions i electrònica" també ha experimentat una disminució constant en la proporció de llocs de treball des del 2017 fins al 2022, disminuint del 7,39% al 4,85%. 

L'alt creixement en les tecnologies de la informació pot indicar un espai més gran per a la inclusió i l'avenç professional de les dones en un sector dominat per homes.

 

Quins perfils són més demandats

Descripció de les categories professionals:

 • Professionals de la tecnologia de la informació: persones especialitzades en l'ús, desenvolupament, gestió i suport de sistemes informàtics i software.
 • Tècniques d'enginyeria: persones capacitades en l'aplicació pràctica de principis i mètodes d'enginyeria per dissenyar, desenvolupar i millorar sistemes i estructures.
 • Tècniques en tecnologies de la informació i comunicació (TIC): persones amb habilitats pràctiques en l'ús, suport i manteniment de tecnologies relacionades amb la informació i la comunicació.

La visualització presenta l'evolució dels contractes realitzats al sector digital els anys 2018, 2020, 2022 i 2023 en relació amb el total de contractes. Es destaca que la disminució de contractes el 2020 s'atribueix a la pandèmia de COVID-19.


S'observa un creixement continu en el nombre de professionals en el camp de les tecnologies de la informació, amb un notable augment del 39% entre 2022 i 2023. Aquesta tendència destaca la creixent importància i demanda d'experts en tecnologies de la informació en el mercat laboral actual.


S'experimenta una lleugera disminució en el nombre de persones tècniques especialitzades en enginyeria des de 2018 fins a 2022, l'any 2023 va comportar un repunt, assolint les xifres de 2018. Això podria indicar una renovada demanda de les habilitats de l'enginyeria en el sector.


Similar a l'enginyeria, després d'una lleugera caiguda durant 2018 i 2022, 2023 ha mostrat un augment del 4,5% en comparació amb l'any anterior, això reforça la idea que les habilitats tècniques encara són essencials en el món digital d'avui. L'alt creixement en les tecnologies de la informació pot indicar un espai més gran per a la inclusió i l'avenç professional de les dones en un sector dominat per homes.

La visualització representa l'evolució dels nous contractes realitzats al sector digital els anys 2018, 2020, 2022 i 2023. S'han categoritzat en tres grups: professionals de tecnologies de la informació, tècnics enginyers i tècnics de tecnologies de la informació i comunicació .

Es veu un augment en el nombre de nous contractes a l'àmbit digital al llarg dels anys, destacant un increment significatiu l'any 2023 en totes les categories. En particular, s'observa un augment notable en els contractes per a tècnics de tecnologies de la informació i comunicació en aquest darrer any. Aquesta anàlisi reflecteix el creixement i la demanda al sector digital en els darrers anys.

 

Aquesta visualització presenta una perspectiva clara de l'evolució dels professionals digitals en comparació del total de professionals de tots els sectors els anys 2018, 2019, 2020 i 2021. Les dades revelen un creixement notable dels professionals digitals en relació amb el total de professionals a Espanya.


L'any 2018, els professionals digitals van representar aproximadament el 5,28% del total de professionals de tots els sectors, amb un nombre de 67,720 en comparació amb un total d'1.282.583 professionals.


El 2019, vam veure un creixement en la proporció de professionals digitals, que van representar al voltant del 5,32% del total de professionals, amb un número de 77,384 davant d'un total de 1,455,579.


El creixement va continuar el 2020, aconseguint aproximadament el 5,38% de la força laboral total, amb un total de 84,120 professionals digitals en comparació amb 1.565.993 professionals en tots els sectors.


El 2021, la proporció de professionals digitals respecte al total de professionals va augmentar encara més, representant prop del 5,43% amb un total de 93,516 professionals digitals i 1.724.351 professionals a tots els sectors.

En global els 4 anys ha hagut un increment dels professionals digitals del 38,09% mentre que la resta de professionals ha augmentat 34,46%.

Aquesta visualització presenta una comparació clara de l'evolució de la demanda de professionals digitals en relació amb la demanda de professionals de tots els sectors durant els anys 2018, 2019, 2020 i 2021. Les dades reflecteixen un increment significatiu en la demanda de professionals digitals a comparació amb la demanda en altres sectors.

El 2018, la demanda de professionals digitals representava el 10,23%, mentre que la demanda de professionals a tots els sectors era del 89,77%.

El 2019, la demanda de professionals digitals va augmentar a l'11,28%, mostrant un increment en la preferència de perfils digitals per part dels ocupadors. Tot i això, els professionals en altres sectors encara constituïen la majoria amb un 88,72%.

El 2020 vam veure un augment significatiu en la demanda de professionals digitals, arribant al 15,89%, mentre que la demanda en altres sectors va disminuir al 84,11%.

El 2021, la tendència va continuar amb la demanda de professionals digitals augmentant al 17,75%, indicant un reconeixement creixent de la importància de les habilitats digitals. Tot i això, els professionals d'altres sectors encara constituïen el 82,25%.

L'anàlisi comparativa de professionals presentats per una oferta en l'àmbit digital, categoritzats per les seves professions respectives, proporciona informació valuosa sobre la demanda i l'oferta laboral en aquest sector en particular. L'avaluació detallada revela com es distribueixen i es valoren les habilitats i els rols dins l'àmbit digital.

Veiem com malgrat la disminució observada els anys previs al 2020, veiem un ressorgiment el 2021, amb un augment del 42% en comparació de l'any anterior. Això pot indicar una demanda renovada o interès en els rols digitals i tecnològics.

En relació amb professionals d'altres sectors, després d'una disminució el 2019, es va experimentar un augment el 2020 i va assolir el 68,9%. Tot i que aquest percentatge va disminuir lleugerament el 2021.

 

La visualització mostra una comparativa de la quantitat de professionals presentats per oferta en diferents professions de l'àmbit digital durant els anys 2019, 2020 i 2021.

S'observa que hi ha una categoria d'UX/UI que lidera consistentment en els tres anys analitzats. Això ressalta la creixent demanda i popularitat dels professionals en disseny dexperiència i interfície dusuari.

D'altra banda, les categories com Cybersecurity i Internet of Things han registrat xifres més baixes, suggerint una relació menor de professionals per oferta en aquestes àrees.

És essencial per a les empreses i les persones reclutadores considerar aquestes tendències en planificar les seves estratègies de contractació en l'àmbit digital.

Aquesta visualització proporciona una comparació essencial entre l'oferta i la demanda de treball a l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) desglossada per perfils professionals. Les dades presentades revelen informació valuosa sobre com l'oferta d'ocupació correspon a la demanda en aquest sector crític i en evolució constant. 

La professió de “desenvolupament web” domina consistentment la demanda al llarg dels anys, amb una demanda creixent des del 2018 fins al 2021. D'altra banda, “desenvolupament app” també té una demanda significativa especialment el 2021, encara que no tan alta com “ desenvolupament web”.

La intel·ligència artificial i el LoT mostra una manca de professionals disponibles en comparació amb la demanda, subratllant la ràpida evolució i l'auge d'aquestes tecnologies en diversos sectors i aplicacions.

La ciberseguretat encapçala la llista, cosa que indica que, tot i que hi ha una demanda creixent de professionals en aquest camp, l'oferta no ha pogut mantenir el ritme. Això reflecteix la importància creixent de la seguretat en el món digital actual i la necessitat de professionals capacitats per abordar els desafiaments de seguretat emergents.

Tot i que hi ha una alta demanda en àrees com ara desenvolupament web i desenvolupament d'aplicacions, hi ha un notable desajust entre l'oferta i la demanda en camps especialitzats com ara ciberseguretat, intel·ligència artificial i IoT. Aquestes àrees mostren una demanda significativa, però no hi ha prou professionals capacitats disponibles per cobrir aquestes posicions.