Conceptualització

Encara que la digitalització del conjunt de la societat està creixent de forma accelerada, la bretxa digital de gènere persisteix. S'analitzen la digitalització en perspectiva de gènere, tant referent a: segona bretxa digital, segregació horitzontal, presència de dones en àmbits tecnològics-científics, presència de dones en emprenedoria digital i presència de dones en estudis de l'àmbit STEM: Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques.
S'aporten evidències sobre les diferències entre homes i dones en l'adquisició de competències digitals i la minoritària participació de les dones en el sector tecnològic. S'evidencia l'escassa representació de les dones en l'àmbit educatiu STEM en estudis de 1-2 cicle, màster i doctorat.
Aquest projecte ha processat i creat datasets públics de totes les dades utilitzades que us convidem a reutilitzar: Conjunt Datasets del projecte DadesxDonesXDigital